Artikkeli: Tutkittu tieto harjoittelun tukena

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Näyttöön perustuva valmennus

Viime aikoina treeni- ja ravintokeskusteluissa on esiintynyt usein käsite näyttöön perustuva. Harvemmin on kuitenkaan täysin selvää, mitä kyseinen käsite oikein tarkoittaa. Tämän tekstin tarkoituksena on käydä mistä käsite on peräisin, mitä tarkoitetaan näytöllä sekä lisäksi esittelen metodin, jolla näytön avulla voidaan tarjota parasta mahdollista valmennusta niin urheilijalle kuin kelle tahansa valmennettavalle.

Tiivistelmä:

  • Näyttöön perustuva toiminta (NPT) on järjestelmällinen ja jatkuva prosessi, jolla pyritään tuottamaan potilaille parasta mahdollista hoitoa hyödyntäen kliinistä ammattitaitoa, potilaan arvoja ja parasta mahdollista tutkimusnäyttöä.
  • Voima- ja suorituskykyvalmennuksessa käytettävässä NPT:n sovelluksessa tutkitun tiedon vieminen käytäntöön on jaettu viiteen vaiheeseen: 1) kysymyksen kehittäminen, 2) tiedon hakeminen, 3) näytön arvioiminen, 4) näytön vieminen käytäntöön sekä 5) valitun menetelmän uudelleenarviointiin.
  • Näyttöön perustuvalla valmennuksella (NPV) voidaan parantaa mm. harjoittelun ohjelmoinnin laatua ja luodaan itsevarmuutta päätösten taakse. NPV:tä on kuitenkin kritisoidu sen luovuuden puutteen ja valmentajan intuition vähättelyn vuoksi.

Kirjoitin vuoden alussa entisen valmentajani, Matias Nikulan blogiin kyseisen artikkelin näyttöön perustuvasta valmennuksesta.

Teksti on luettavissa kokonaisuudessaan linkistä alta:

https://www.matiasnikula.fi/l/tutkittu-tieto-harjoittelun-tukena/

Kirjoittaja

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Vastaa

TOIVEITA

MISTÄ HALUAISIT MINUN KIRJOITTAVAN?

Lähtökohtaisesti kirjoitan itse tärkeäksi kokemistani aiheista. Kuitenkin se, mikä on tärkeää minulle, voi erota merkittävästi siitä, mikä on tärkeää sinulle. Ehdota siis rohkeasti aihetta tai kysy kysymys. Pyrin vastaamaan mielenkiintoisimpiin ehdotuksiin.